Άμεση έμφραξη σύνθετης ρητίνης

140902

Αρχική κλινική εικόνα με χρήση ελαστικής απομόνωσης

b01

Μετά την αρχική είσοδο στην τερηδονική βλάβη. Πάντα η βλάβη είναι μεγαλύτερη εσωτερικά από αυτό που παρατηρούμε αρχικά.

b02

Αφού καθαρίστηκε η τερηδόνα. Παρατηρούμε τη διαστρωματική δομή του δοντιού με τις διαφορετικές αποχρώσεις αδαμαντίνη - οδοντίνη - υπερπολφικό τοίχωμα.

b03

Τελική εικόνα. Έχουν προστεθεί και χρωστικές ελαφρώς μασητικά.

b04