Περιστατικό 12

ododiatros_peristatiko16

Αρχική εικόνα του ασθενή.

peristatiko12a

Ασθενής μετά από περιοδοντική θεραπεία.

peristatiko12b

Έγινε αισθητική αποκατάσταση με σύνθετη ρητίνη Inspiro.
Έγινε επίσης υπερώια ακινητοποίηση με ταινίες υαλονημάτων.