Άμεση αποκατάσταση κατάγματος δοντιού με σύνθετη ρητίνη

140901

Νεαρός ασθενής 19 ετών με πρόσθιο δόντι. Είχε παλιά ανασύσταση ρητίνης και έσπασε καθώς αθλούνταν.

a01

Αρχική εικόνα με το σπασμένο τμήμα στη θέση του:

a02

Κατασκευή κλειδιού σιλικόνης για άμεση αποκατάσταση του δοντιού:

a03a04

Αρχική εικόνα του σπασμένου δοντιού:

a05

Ανασύσταση του δοντιού άμεσα με σύνθετη ρητίνη Inspiro και άξονα υαλονημάτων.

a05

Τελική εικόνα του δοντιού. Θα χρειαστεί να προχωρήσουμε σε αποκατάσταση με εμφύτευμα ως μόνιμη λύση.

a06a07