Προσθετική αποκατάσταση σε ασθενή 43 ετών με έντονες αποτριβές

ododiatros_peristatiko9

Σε θέση ανάπαυσης και έντονου χαμόγελου, έχουν αποτριβεί τόσο τα δόντια που δεν φαίνονται καθόλου ή ελάχιστα.

case09a

Ο οδοντικός φραγμός σε σύγκλειση.
Η αποτριβή των δοντιών οφείλεται σε έλλειψη οπισθίων επαφών λόγω παλαιότερης κακότεχνης μερικής οδοντοστοιχίας. Αυτό ανάγκαζε τον ασθενή σε πρόσθια μετατόπιση της γνάθου, προκειμένου να μπορεί να τρώει. Έτσι οδηγηθήκαμε στην εκτεταμένη αυτή πρόσθια καταστροφή των δοντιών.

case09b

Τελική αποκατάσταση με μεταλλοπορσελάνες.
Χρειάστηκε αποκατάσταση των οπισθίων επαφών των δοντιών για να εξασφαλίσουμε την οπίσθια στήριξη και 3 μήνες με προσωρινές στεφάνες για αξιολόγηση μήκους δοντιών, αισθητικής, λειτουργίας και φώνησης.

case09c