Περιστατικό αισθητικής οδοντιατρικής

140904

Ανασύσταση σε ζωντανό δόντι 17χρονου ασθενή που έσπασε κατά τη διάρκεια αθλήματος.

Αρχική κλινική εικόνα ασθενούς:

d01

d02

d03

Τελική φωτογραφία:

d04